ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 1 No 1 (2007), 40–53

Modelování kurikula

Josef Maňák

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.149
zveřejněno: 22. 02. 2018

Abstract

Modelling is traditionally part of the research methodology in natural science. It is not, however, quite commonly used in social sciences. The paper describes the basic requirements for the scientifi c model and outlines the possibilities of modelling in pedagogy. It points out and analyses some of the models which have been used to create the curriculum; also, it comes up with a system of successive partial models which resent the curricular movement from general concepts to an actual teaching model, as it is refl ected in the teacher’s preparation for the lesson. Th e overall system of these partial models is rendered in the synthesising model.

klíčová slova: partial model of the curriculum, model, modelling, designing the curriculum, synthesising model of curriculum

Creative Commons License
Modelování kurikula is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení