ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 1 No 1 (2007), 92–100

„Nejsme tak dobří, jak si myslíme“ – absolventi škol v kontextu diskuse o kvalitě vzdělávání v Rakousku

Renate Seebauerová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.154
zveřejněno: 22. 02. 2018

Abstract

On the one hand the current discussion about standards in education is to be seen in the field of tension concerning attempts for autonomy and internal school development, on the other hand, the implementation of a high-quality evaluation on a national level is being on the agenda. With many pupils the competences acquired at school are not adequate for their participation in the process of lifelong learning; in fact the performances show great differences between classes, schools and areas, even within the identical types of schools. The regional differences in Austria are too great; the Ministry of Education and school boards on the level of the federal provinces partially work on different draft s of standards in education; in addition trade and industry – with good reason – demand so-called “key competences” with school leavers. After piloting the standards for a number of years, a random sample of 30% of the fourth-year pupils of elementary schools and 30% of the eighth-year pupils of lower secondary schools will be tested for the first time in 2008.

klíčová slova: quality in education, key competence, PISA, educational standards

Creative Commons License
„Nejsme tak dobří, jak si myslíme“ – absolventi škol v kontextu diskuse o kvalitě vzdělávání v Rakousku is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení