ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 1 No 1 (2007), 101–110

Učitelé škol v nové roli „tvůrců“ školního kurikula

Jana Kratochvílová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.155
zveřejněno: 22. 02. 2018

Abstract

The paper deals with a new role of the teacher – designer of the school curriculum – for which most of our teachers are not properly prepared (due to the timing of the curricular reform). From the analysis of the school educational programmes, and also from the experience of working with teachers participating in the designing of these, the author points to some difficulties which might occur here. Also, a narrowed complex of competences is defined of the future teacher as a designer of school curricular programme, with regard to the above mentioned difficulties. The paper suggests certain remedies directed into the professional preparation of future teachers, which should improve their ability to become successful designers of the school curriculum.

klíčová slova: the teacher – designer of the school curriculum, school educational programme, teacher students’ competences

Creative Commons License
Učitelé škol v nové roli „tvůrců“ školního kurikula is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení