ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 1 No 1 (2007), 7–20

Kategorie cíle, kompetence, jejich vzájemný vztah a význam pro obsah vzdělávání v kontextu současnosti

Jarmila Skalková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.146
zveřejněno: 22. 02. 2018

Abstract

Th e paper is based on the standard present-day school (curricular) documents. It concentrates on a detailed analysis of the category of aims and also on the categories of competence and key competence. It aims at the explanation of the importance of these categories for the concept of education. It also refers to the relation of this issue to a number of specific contemporary phenomena concerning the general philosophical/ anthropological question: talking about education, what conceptions of the world and man do we have in mind?

klíčová slova: category of objective, objective orientation, competence, key competence, formative aims in education, framework educational programmes, conceptions of man, culture, level of cultural development

Creative Commons License
Kategorie cíle, kompetence, jejich vzájemný vztah a význam pro obsah vzdělávání v kontextu současnosti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení