AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 2 (2019)

Introduction: Discernment and the Christian Life
Adalberto Mainardi, Ivana Noble

Introduction: The Book of Isaiah
Jaroslav Brož

Liturgy and the Discerning Worldview: On the Relationship between Liturgy and Ethics
Tabita Landová

The Nature of Certainty in Ritual
Michaela Vlčková

Helpful Models of Theological, Moral, and Spiritual Discernment in Catholicism, Protestantism, and Orthodoxy
Kateřina Kočandrle Bauer, František Štěch, Michaela Kušnieriková

A Response Article to ‘Helpful Models of Theological, Moral, and Spiritual Discernment in Catholicism, Protestantism, and Orthodoxy by Katerina Bauer, František Štěch, and Michaela Kušnieriková’
Viorel Coman

Reception of Isa 7:17 in Qumran: The Use of Ambiguity of the Biblical Text
Libor Marek

The Reception of the Book of Isaiah in Paul’s Letter to the Romans
Mireia Ryšková

Isaianic Variations in the Letter of James
Július Pavelčík

The Issue of Politicisation of Mysticism in the Theology of Dorothee Sölle
Kateřina Majerová

Die Psalmenüberschrift: τῷ Δαυιδ als Grundlage für Augustinus’ christliche. Interpretation von Psalmen
Róbert Horka

Edita Miriam Mendelová OP. Abba Dorotheos Duchovní poučení užitečná pro duši
Václav Ventura

Conference Report: ‘The Evangelical Prophet Isaiah Prophesied’ (7 December 2018, Caltholic Theological Faculty, Charles University, Prague)
Jaroslav Brož

Conference Report: ‘John Henry Newman – a Theologian and Saint’ (31 October 2019, Catholic Theological Faculty, Charles University, Prague)
Zuzana Matisovská

Zpráva z konference: „Jako muže a ženu je stvořil (Gen 1,27)“ (7. listopadu 2019, Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha)
David Bouma

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení