AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 2 (2019), 15–33

Liturgy and the Discerning Worldview: On the Relationship between Liturgy and Ethics

Tabita Landová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.3
zveřejněno: 18. 06. 2020

Abstract

What is the relation between ethical discernment and liturgy? Do Christian rituals provide enough space for ethical thinking? What is the nature of the certainty that discernment in ritual is correct? This study explores these questions in the context of the recent debate on the relationship between liturgy and ethics. It proceeds in five steps. Firstly, it briefly outlines the question of the foundation of Christian ethics with the help of the theology of Karl Barth. Secondly, it presents the joint task of ethics and liturgy, which teach us to see the world sub specie Christi. Thirdly, following Gordon Lathrop, it treats the problem of ritual constructing false worldviews: the hierarchical distortion, the distortion of the closed circle, and spiritual consumerism. In the next part, it explores how different ritual strategies open the space for actual ethical thinking in liturgy. The last part focuses on the role of biblical narrative, images, and symbols that represent the crucial source of the discerning worldview. The concluding reflection returns to the opening questions arguing that our discernment must be always aware of its particularity and perspective. The unbroken certainty of seeing can only be placed on the eschatological horizon.

Klíčová slova: Liturgy; Ritual; Ethics; Discernment; Worldview; Liturgics; Bible; Consumerism; Hierarchism; Certainty

Creative Commons License
Liturgy and the Discerning Worldview: On the Relationship between Liturgy and Ethics is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení