AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 2 (2019), 81–93

Reception of Isa 7:17 in Qumran: The Use of Ambiguity of the Biblical Text

Libor Marek

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.7
zveřejněno: 18. 06. 2020

Abstract

Verse 7:17 from Isaiah presents its interpreters, both ancient and modern, with difficulties and ambiguities regarding the text that must be accounted for on the level of formulation (problematic grammar), content (uncertain meaning) and incorporation into the larger context of Isa 7:1–17. The Damascus Document from Qumran uses this verse twice (in CD VII & XIII) in texts of different types (Admonitions and Laws). The author of the Damascus Document resolves the ambiguities of the biblical verse and incorporates it into his two compositions for the benefit of his argumentation. This type of redactional work is possible due to a recognition by the author of a continuity between the biblical Israel and the current (Qumran) community. While resolving the problems inherent to the biblical verse, the author of the Damascus Document also creates a new tension between the ways in which this verse is incorporated into the two documents.

Klíčová slova: Syro-Ephraimite War; Damascus Document; Ambiguity; Reception

Creative Commons License
Reception of Isa 7:17 in Qumran: The Use of Ambiguity of the Biblical Text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení