AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 2 (2019), 117–133

Isaianic Variations in the Letter of James

Július Pavelčík

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.9
zveřejněno: 18. 06. 2020

Abstract

The article treats two short texts in the Letter of James, namely 5:4 and 1:10–11, relevant for an investigation of the possible allusions of this New Testament writing to the Greek version of the book of the prophet Isaiah. Comparing them with the corresponding Isaianic parallels leads to the conclusion that the author of the letter was well acquainted with them and used them in adapted form in his new theological and ethical-pragmatical context.

Klíčová slova: Letter of James; Isaiah; Sabaoth; Rich; Flower; Grass

Creative Commons License
Isaianic Variations in the Letter of James is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení