AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 2 (2019), 45–66

Helpful Models of Theological, Moral, and Spiritual Discernment in Catholicism, Protestantism, and Orthodoxy

Kateřina Kočandrle Bauer, František Štěch, Michaela Kušnieriková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.5
zveřejněno: 18. 06. 2020

Abstract

This article deals with the theme of the discernment of good and evil from the perspective of three Christian traditions. It is written in a form of a dialogue between three authors, where each represents the voice of one Christian tradition. Dialogue is not just an important part of theological discourse but also an essential element of every kind of discernment since it creates space for a non-fundamentalist approach to truth about God, oneself, and the world. For a better understanding of the conversational flow, which sometimes leads us to associated themes, the article is divided into five parts. Firstly, it speaks about the difference between theological, moral, and spiritual discernment. Secondly, it concentrates on discernment in connection with the different concepts of redemption. Consequently, the article deals with the discernment of good and evil in relationship with the origin of evil. Lastly, it elaborates the present and eschatological aspects of discernment and the role of individuals and community in the process of how Christians discern.

Klíčová slova: Discernment; Evil; Good; Dialogue; Christian traditions; Eschatology; Pneumatology; Ascesis

Creative Commons License
Helpful Models of Theological, Moral, and Spiritual Discernment in Catholicism, Protestantism, and Orthodoxy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení