AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 2 (2019), 137–148

The Issue of Politicisation of Mysticism in the Theology of Dorothee Sölle

Kateřina Majerová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.10
zveřejněno: 18. 06. 2020

Abstract

The German Protestant theologian Dorothee Sölle, who came with the central ideas of relationship and reciprocity in the context of feminist liberation theology, accentuates what is known as the mysticism democratisation project. Within the framework of the project of the democratisation of mysticism, mystical sensitivity as a human constant that all people have without difference is thematised. In order to emphasise the equality and relationship between man and God as well as between man and others, she perceives mysticism as resistance: resistance against injustice and oppression in the world. According to Sölle, mysticism cannot be an elitist matter for a few people, nor should it be solely aimed at contemplation; it is necessarily related to the social, everyday reality of people, where the connection with God can be found. However, mysticism in terms of resistance against injustice and oppression is subject to objections because of the consequent politicisation and instrumentalisation of mysticism, which in turn may result in the secularisation of the mystical experience.

Klíčová slova: Mysticism; Resistance; Politics; Reciprocity; Responsibility

Creative Commons License
The Issue of Politicisation of Mysticism in the Theology of Dorothee Sölle is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení