AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 2 (2019), 67–77

A Response Article to ‘Helpful Models of Theological, Moral, and Spiritual Discernment in Catholicism, Protestantism, and Orthodoxy by Katerina Bauer, František Štěch, and Michaela Kušnieriková’

Viorel Coman

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.6
zveřejněno: 18. 06. 2020

Abstract

This article constitutes a brief response to the reflections of Kateřina Bauer, František Štěch, and Michaela Kušnieriková on helpful models of theological, moral, and spiritual discernment, emphasising that the meta-praxis of discernment is needed in order to theoretically reflect on diakrisis and its theological, spiritual, and moral aspects. The article continues with a couple of remarks on discernment in Catholicism, Protestantism, and Orthodoxy. The article focuses on (i) discernment as the art of learning and listening; (ii) the practice of discernment as an ongoing hermeneutical re-reading of the past experiences and traditions; and (iii) false forms of discernment.

Klíčová slova: Discernment; Dialogue; Orthodox Theology; Ecumenism; Spirituality; Hermeneutics

Creative Commons License
A Response Article to ‘Helpful Models of Theological, Moral, and Spiritual Discernment in Catholicism, Protestantism, and Orthodoxy by Katerina Bauer, František Štěch, and Michaela Kušnieriková’ is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení