AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 2 (2019), 35–43

The Nature of Certainty in Ritual

Michaela Vlčková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.4
zveřejněno: 18. 06. 2020

Abstract

Liturgy is a privileged type of action: it is the actualisation of the Easter mystery, God’s salvation of His people, and the thanksgiving and praise of the Christian community. At the same time, liturgy must be seen as human behaviour and very specific – ritual behaviour. This study focuses on the concept of liturgy as a ritual which allows the exploration of the anthropological, physical, and performative part of liturgical action. This article demonstrates the basic elements in which the nature of this certainty is based in ritual (certainty based on the body, on traditionalism, on the form and on the doctrine).

Klíčová slova: Liturgy; Ritual; Certainity; Ritual studies

Creative Commons License
The Nature of Certainty in Ritual is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení