AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 2 (2019), 149–162

Die Psalmenüberschrift: τῷ Δαυιδ als Grundlage für Augustinus’ christliche. Interpretation von Psalmen

[The Psalm Heading: τῷ Δαυιδ as the Basis for Augustine’s Christian Interpretation of Psalms]

Róbert Horka

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.11
zveřejněno: 18. 06. 2020

Abstract

In his Psalm commentary (Enarrationes in Psalmos) and especially in his interpretation of the Psalm headings, Augustine presents the complete theology of the Christian reading of the Psalms. Of course, Augustine uses the text of the Psalms translated from LXX to Latin. The interpretations of the headings form a very important and comprehensive part of his comments so that it becomes obvious that it is definitely an extensive subject. The Greek heading: τῷ Δαυιδ (ipsi David) is in 57 psalms of the LXX, so it is a very common mention. Augustine considers king David to be above all a model (typus) of Christ. Furthermore, through the grammatical analysis of these headings – namely the objective and subjective meaning of the dative – he forms a complete exegesis and theology of the Psalms for Christians. This view was a basis for the further generations of Christians, especially in the Middle Ages and for the monks, to consider the Psalms as Christian literature.

Klíčová slova: Augustine; Commentary on Psalms; David; Dative Syntax; Figural Exegesis; Psalm Inscriptions; Type of Christ

Creative Commons License
Die Psalmenüberschrift: τῷ Δαυιδ als Grundlage für Augustinus’ christliche. Interpretation von Psalmen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení