AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 10 No 1 (2020)

Introduction
Petr Štica

The Sacraments of Hope: A Hypothesis in Sacramental Theology Facing Challenges of the 21st Century
Benedikt T. Mohelník

Benedictional Ecclesiology: Renewal of the Church from Worship Experiences?
Julia Knop, Benedikt Kranemann

Gemeinschaftliche Aspekte der Feier des Sakraments der Versöhnung
Roman Globokar

The Sacrament of Confirmation and the Common Priesthood of Believers: The Study of the Relation with Regard to the Specific Context of the Czech and Slovak Churches
Zuzana Matisovská

Pursuing the Intrinsic Relationship between Liturgy and Ethics: Practical-Theological Promise in Poverty of Spirit
Bruce T. Morrill

Die Unauflöslichkeit der Ehe nach Amoris laetitia: Versuch einer theologischen Auseinandersetzung mit Bedenken mancher polnischer Moraltheologen
Konrad Glombik

Objective/Subjective Apologetical Approaches Regarding the Existence of God
Stuart Nicolson

Das Archiv von JUDr. Vendelín Laca und sein Zeugnis über den Kampf der Mitglieder der Untergrundkirche um vollwertige Eingliederung in die offizielle Kirchenstruktur nach 1989
Margita Marková, Ondřej Salvet

Na okrajích moderního polského biblického překladu: text Písma v nestandardních jazykových podobách
Josef Bartoň

Pavel Frývaldský. Cristo come Centro e Mediatore. La lettura della cristologia di Romano Guardini alla luce della teologia di san Bonaventura
Ctirad V. Pospíšil

Vojtěch Janšta. Christologické a ekleziologické inspirace v díle Hugo Rahnera
Ctirad V. Pospíšil

Mary L. Hirschfeld. Aquinas and the Market: Toward a Humane Economy
Ondřej Havelka

Conference Report: ‘A Symposium on West Slavic Bible: Language and Style’ (3 July 2020, Catholic Theological Faculty, Charles University, Prague)
Jiří Hedánek

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení