AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 9 No 2 (2019), 95–116

The Reception of the Book of Isaiah in Paul’s Letter to the Romans

Mireia Ryšková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.8
zveřejněno: 18. 06. 2020

Abstract

The Book of Isaiah clearly played a key role for Paul, especially when writing (or dictating) his Letter to the Romans, and especially with respect to two fundamental and mutually connected subjects: (i) the composition and unity of a Christian community composed of both Jew and Gentile. This unity and diversity are rooted in God’s redeeming work in Christ, which because of the universal nature of sin applies to all people equally; (ii) God’s faithfulness in saving Israel, and his plan to redeem all people, whether Jew or Gentile. As Paul’s mission progresses, we detect in his letters, from 1 Thessalonians to the Romans, a growing interest in Isaiah and the increasing significance of the book for both his work and his theological reflection. This article summarises the significance of the quotations from the Book of Isaiah in the Letter to the Romans in three parts according to the structure of the letter (chapters 1–8; 9–11; 12–15). The exposition is concentrated only on 15 direct quotations from the Book of Isaiah.

Klíčová slova: Apostle Paul; Letter to the Romans; The Book of Isaiah; Interpretation of the Old Testament; Intertextuality

Creative Commons License
The Reception of the Book of Isaiah in Paul’s Letter to the Romans is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení