AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 11 No 2 (2021)

Introduction
Eduard Fiedler

The Significance of Trinitarian Connotations in Bonaventure’s Epistemology for a Trinitarian Ontology
Jonathan Bieler

The Gift of Life: The Non-Subsistence of Thomist Esse Commune in its Trinitarian Context
Martin Bieler

Klaus Hemmerle on the Trinitarian Ontology of the Human Person
Eduard Fiedler

Il Dio dialogico e la persona umana. La dimensione trinitaria dell’antropologia di Romano Guardini
Pavel Frývaldský

“La persona umana-relazionale”: Possibile dialogo tra la triade di Jacques Lacan e l’ontologia trinitaria
Martin Danišek

Topics of the Trinity: Absoluteness, Otherness, and Contingency Wolfgang Cramer’s ‘Absolute Reflection’ as a Philosophical Investigation of the Trinity
Stephan Tilch

The Return of Metaphysics: Is This the Way Forward?
Christophe Chalamet

‘The Golden Thread of Freedom’: Impulses for Considerations on the Relations between the Trinitarian Ontology and Social Reality in the Work of D. C. Schindler
Petr Macek

Ontologische Voraussetzungen der geistlichen Begleitung in gemeinschaftlicher Spiritualität
Peter Volek

The Resurrection in the Work of Klaus Berger
David Bouma

Iveta Strenková, Devastata è Ninive, Studio esegetico di Na 3,1–7 alla luce del suo contesto storico-letterario
Pavel Větrovec

A Conference Report: ‘Symposium on Language in West Slavic Bible Versions: Shapes and Shifts’ (2 July 2021, Catholic Theological Faculty, Charles University, Prague)
Jiří Hedánek

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení