AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 11 No 2 (2021), 145–163

‘The Golden Thread of Freedom’: Impulses for Considerations on the Relations between the Trinitarian Ontology and Social Reality in the Work of D. C. Schindler

Petr Macek

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2022.9
zveřejněno: 03. 06. 2022

Abstract

The article presents the founding elements of the social and political thought of American philosopher and theologian David C. Schindler. The main aim of the article is to examine possible relations between Schindler’s work and the philosophical concept of ‘Trinitarian ontology’. It focuses on Schindler’s approach towards liberalism and analyses his critique of the modern conception of freedom. It suggests that the main pillars of his idea of the social order might be found in the notion of reality as the symbolical order, the conception of human beings as fundamentally relational, and the renewal of the traditional notion of freedom as rootedness in goodness. It concludes with the suggestion that the proper understanding of social reality requires certain ‘social ontology’, the metaphysical interpretation of social life as a part of a broad cosmological order which symbolically manifest the beauty of the source of being. And it is the social ontology based on the notion of freedom and relationality which analogically reflects the main principles of Trinitarian ontology.

klíčová slova: Trinitarian ontology; Social order; Symbolical order; Freedom; Relationality; David C. Schindler

Creative Commons License
‘The Golden Thread of Freedom’: Impulses for Considerations on the Relations between the Trinitarian Ontology and Social Reality in the Work of D. C. Schindler is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení