AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 11 No 2 (2021), 97–115

“La persona umana-relazionale”: Possibile dialogo tra la triade di Jacques Lacan e l’ontologia trinitaria

[“The human-relational person”: Possible dialogue between Jacques Lacan's triad and Trinitarian ontology]

Martin Danišek

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2022.6
zveřejněno: 03. 06. 2022

Abstract

The present study deals with the term desire (desiderio, Wunsch) in Jacques Lacan’s psychoanalytic approach and aims to find common intersections with Klaus Hemmerle’s vision of Trinitarian ontology. For modern psychology, desire as a constitutive element of the human person is a criterion that distinguishes the human person from the animal. Extinguishing desire in the human person brings many problems in society. If a person wants to fulfill desire that has a relational character with material things, he or she becomes frustrated. Both Jacques Lacan and Klaus Hemmerle have developed the issue of the desire of the human person in their approaches and thus offer certain solutions to the problem of the extinction of desire in the human person.

klíčová slova: Desire; Relatedness; Other; Jacques Lacan; Human person; Trinitarian ontology

Creative Commons License
“La persona umana-relazionale”: Possibile dialogo tra la triade di Jacques Lacan e l’ontologia trinitaria is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení