AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 11 No 2 (2021), 117–129

Topics of the Trinity: Absoluteness, Otherness, and Contingency Wolfgang Cramer’s ‘Absolute Reflection’ as a Philosophical Investigation of the Trinity

Stephan Tilch

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2022.7
zveřejněno: 03. 06. 2022

Abstract

The Trinity is usually regarded as an exclusively theological topic. If, however, the postulated unity of the dogmatic tracts ‘De Deo uno’ and ‘De Deo trino’ is taken seriously, there must be at least a philosophical perspective on the Trinity. This article wants to present the little-known philosophy of the Absolute of Wolfgang Cramer as a possible approach to this problem. It first presents some aspects of Cramer’s analysis of the concept of the Absolute. It then argues that, within Cramer’s philosophy, the Trinitarian structure of the Absolute is deeply linked to the possibility of contingency. In the last step, it is argued that the meaning of the concept of the Absolute ultimately demands a new methodology without the presupposition of this very concept. Thus it is shown how a Trinitarian approach helps to take the Absoluteness of the Absolute more seriously. The article closes with some remarks on the status of Cramer’s claims.

klíčová slova: Ontology; Trinity; Absolute; Contingency; Metaphysics; Speculative philosophy; Wolfgang Cramer; Klaus Hemmerle

Creative Commons License
Topics of the Trinity: Absoluteness, Otherness, and Contingency Wolfgang Cramer’s ‘Absolute Reflection’ as a Philosophical Investigation of the Trinity is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení