AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 11 No 2 (2021), 201–207

Iveta Strenková, Devastata è Ninive, Studio esegetico di Na 3,1–7 alla luce del suo contesto storico-letterario

[Iveta Strenková, Devastated is Nineveh, an exegetical study of Na 3,1–7 in the light of its historical-literary context]

Pavel Větrovec

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2022.12
zveřejněno: 03. 06. 2022

Abstract

Book review on Iveta Strenková, Devastata è Ninive, Studio esegetico di Na 3,1–7 alla luce del suo contesto storico-letterario, (Studia Biblica Slovaca – Supplementum 4), Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 2020, 383 stran, ISBN 978-80-223-5050-1.

Creative Commons License
Iveta Strenková, Devastata è Ninive, Studio esegetico di Na 3,1–7 alla luce del suo contesto storico-letterario is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení