AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 11 No 2 (2021), 59–75

Klaus Hemmerle on the Trinitarian Ontology of the Human Person

Eduard Fiedler

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2022.4
zveřejněno: 03. 06. 2022

Abstract

The 20th-century quest for a Trinitarian ontology was associated with a critical reconsideration of the modern philosophy of the subject. However, this reconsideration did not reject the question of subjectivity itself. It rather rejected any narrowed ontological assumptions that would identify the very ground of subjectivity with a univocal eidetic structure of being. In its most advanced forms, the modern and postmodern philosophy of the subject proved to be radically structuralist, relational, or even differentialist. While many attempts at Trinitarian ontology have faced this challenge either by adapting Christian dialogical personalism or reviving older metaphysical traditions and notions, e.g., the analogy, the participation, and the concept of the subsisting person, Klaus Hemmerle emphasised in his Theses Towards a Trinitarian Ontology (1976) above all the ontological primacy of the relational self-giving (Sich-Geben), explicated phenomenologically. Every subsisting being, including the human person, gains its concrete contour only from within this relational process. But does this relational reappearance of the human person mean its self-alienated completion, or rather its complete alienation? How can this relational account of the human person be related to older metaphysical, theological, and personalistic traditions? Does Hemmerle avoid the dangerous dissolution of the human person as a mere processual moment of the whole community and the world?

klíčová slova: Klaus Hemmerle; Trinitarian ontology; Trinitarian metaphysics; Trinity; Human person; Substance; Structure; Subject; Relation; Love; Community; Communio; Relational ontology; Christian personalism

Creative Commons License
Klaus Hemmerle on the Trinitarian Ontology of the Human Person is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení