AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 11 No 2 (2021), 183–198

The Resurrection in the Work of Klaus Berger

David Bouma

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2022.11
zveřejněno: 03. 06. 2022

Abstract

This article offers selected thoughts of the recently deceased New Testament scholar Klaus Berger (1940–2020). In the first part of the text, I will introduce some of his systematising theses concerning the theme of Easter. I will first present three critical suggestions on the topic under discussion and then give space to an equal number of his positive statements. In the second part of the text, I will introduce the original interpretation of 1 Cor. 15 as found in Berger’s monumental work Kommentar zum Neuem Testament. Berger’s interpretation of 1 Cor. 15 will thus complement the reflection on Easter themes as presented in his confrontation-oriented attempt Bibelfälscher from 2013. In conclusion, we will attempt to place the aforesaid within the broad framework of Berger’s historical, biblical, and theological hermeneutics.

Klíčová slova: Klaus Berger; Historical Jesus; Resurrection of Jesus Christ; Revelation of the Risen One; Easter faith; St. Paul’s theology; Theological hermeneutics

Creative Commons License
The Resurrection in the Work of Klaus Berger is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení