AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 11 No 2 (2021), 131–143

The Return of Metaphysics: Is This the Way Forward?

Christophe Chalamet

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2022.8
zveřejněno: 03. 06. 2022

Abstract

The history of the relationship between Christian theology and metaphysics is a complex one. The present contribution argues that Christian theology and metaphysics do not have the same subject matter. Christian theology is concerned with the gospel, with God’s word, and therefore also with certain aspects that pertain to ontology (God’s being or essence, as manifested in God’s act), whereas metaphysics pursues an inquiry into the question of ‘being’ as such, at times independently from a concern for being-in-act. Certainly, theologians can learn much from such inquiry, especially with regard to terminological precision, and therefore a dialogue may be beneficial, but theologians should not let their subject matter be replaced with the theme(s) of metaphysics.

klíčová slova: Metaphysics; Ontology; Theology; Being; Essence

Creative Commons License
The Return of Metaphysics: Is This the Way Forward? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení