AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 11 No 2 (2021), 77–95

Il Dio dialogico e la persona umana. La dimensione trinitaria dell’antropologia di Romano Guardini

[Dialogic God and the Human Person: The Trinitarian Dimension of Roman Guardini’s Anthropology]

Pavel Frývaldský

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2022.5
zveřejněno: 03. 06. 2022

Abstract

Theological anthropology occupies an important place in the extensive work of Romano Guardini (1885–1968). The thinking of the German thinker can be included in the current of dialogical personalism of the 20th century, which brought many stimuli for deepening the view of human existence. Guardini creatively develops this inspiration and, at the same time, continues the classical theological tradition represented especially by the work of St. Augustine and Bonaventure. The article attempts to show that, in Guardini’s thinking, the relational conception of the human person is closely connected with Trinitarian theology. Only in the light of faith in the Triune God does the dialogical essence of human existence become clearer.

klíčová slova: Romano Guardini; Trinity; Human person; Dialogical personalism

Creative Commons License
Il Dio dialogico e la persona umana. La dimensione trinitaria dell’antropologia di Romano Guardini is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení