AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 11 No 2 (2021), 165–179

Ontologische Voraussetzungen der geistlichen Begleitung in gemeinschaftlicher Spiritualität

[Ontological Presuppositions of Spiritual Guidance in Communitarian Spirituality]

Peter Volek

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2022.10
zveřejněno: 03. 06. 2022

Abstract

In the history of spirituality, a way to search for the wisdom facilitating the imitation of wise people’s lives has been developed. This sort of spiritual guidance had been developed by the desert fathers and mothers, in the cloisters, and through the spiritual exercises of St. Ignatius of Loyola. An important step in the achievement of spiritual guidance is a search for a guide to help the guided person learn to discern the spirits. The discernment of spirits is to help one in selecting the goals and means of one’s activities of self-improvement. Spiritual guidance can be provided by individual men and women, but also by communities. A specific type of communitarian spiritual guidance was developed within the Focolare Movement, founded by Chiara Lubich, who understood God as love. Forsaken Jesus and Jesus who dwells in unity can be considered a foundation of this communitarian spirituality. The mystical experiences of Chiara Lubich in Paradise ‘49 point to the fact that this spirituality is premised upon an ontology, which has been developed into a Trinitarian ontology by Klaus Hemmerle.

Klíčová slova: Communitarian spiritual guidance; Focolare Movement; Chiara Lubich; Klaus Hemmerle; Trinitarian ontology

Creative Commons License
Ontologische Voraussetzungen der geistlichen Begleitung in gemeinschaftlicher Spiritualität is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení