AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 11 No 2 (2021), 33–57

The Gift of Life: The Non-Subsistence of Thomist Esse Commune in its Trinitarian Context

Martin Bieler

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2022.3
zveřejněno: 03. 06. 2022

Abstract

This paper investigates in what way the Christian Trinity is the ‘causa et ratio’ of creation, as Thomas Aquinas states it in the prologue of his Commentary to the Sentences of Peter Lombard. Of particular importance for this project is a better understanding of the Thomist esse commune as a completum et simplex, sed non subsistens (De Potentia 1.1 c). In dialogue with the Neoplatonic tradition is shown how Aquinas absorbs all Neoplatonic intermediary principles into the esse commune and opens up the understanding of creation as a structured act of love: Creation is the giving of being (esse), by which the Creator makes himself present to his creatures, in order to grant them their subsistence. It is shown how the non-subsisting esse commune is an analogue to the divine essence which only subsists in the divine persons, starting with the Father. This explains the thoroughly personal character of metaphysics.

klíčová slova: Trinity; Father; Being; Creation; Gift; Subsistence

Creative Commons License
The Gift of Life: The Non-Subsistence of Thomist Esse Commune in its Trinitarian Context is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení