AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2018 No 2 (2018)

Editorská poznámka
Editors

Jiří Levý ve vzpomínkách současníků
Zuzana Jettmarová

Ve stopách Jiřího Levého
Jiří Pechar

Hermeneutické čtení děl Jiřího Levého
Tomáš Svoboda

Levý a sociológia prekladu? Inšpirácie a paralely – náčrt problematiky
Martin Djovčoš, Igor Tyšš

Jiří Levý a didaktika překladu
David Mraček

Jiří Levý a česká anglistika a amerikanistika
Bohuslav Mánek

Levého máchovské studie a nový anglický překlad „Máje“
Stanislav Rubáš

Básník a překladatel Jiří Kovtun
Lukáš Klimeš

Převod stylu v literárním překladu: využití paralelních korpusů a dalších elektronických nástrojů
Jitka Zehnalová

Hypotéza unique items v překladu z angličtiny
Adéla Špínová

K překladu českých významů povahy slovesného děje do španělštiny: aplikace myšlenek Jiřího Levého
Jana Pešková

Soudobá recepce díla Jiřího Levého ve Španělsku a Iberoamerice
Petra Mračková Vavroušová

K redefinici vybraných pojmů ve španělské translatologii optikou prací Jiřího Levého
Jana Králová

K narozeninám docentky Zuzany Jettmarové
Vanda Obdržálková

Levý za oceánem
Michal Brabec

Behr, Martina and Sabine Seubert (eds.) (2017) Education is a Whole-Person Process. Von ganzheitlicher Lehre, Dolmetscherforschung und anderen Dingen
Aneta Mandysová

Svoboda, Tomáš and Łucja Biel and Krzysztof Łoboda (eds.) (2017) Quality Aspects in Institutional Translation
Tereza Marková

Zpráva z konference Intersemiotic Translation, Adaptation, Transposition: Saying almost the same thing?
Matouš Hájek

Kurz „Metody translatologického výzkumu“ – zpráva Research Methods in Translation and lnterpreting Studies (l): Foundations and Data Analysis Ženevská univerzita, Fakulta překladu a tlumočení
Marie Přibylová

Bibliografie Jiřího Levého
Zuzana Jettmarová


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení