AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2018 No 2 (2018), 181–182

Kurz „Metody translatologického výzkumu“ – zpráva Research Methods in Translation and lnterpreting Studies (l): Foundations and Data Analysis Ženevská univerzita, Fakulta překladu a tlumočení

[Report on a course: Research Methods in Translation and Interpreting Studies (I): Foundations and Data Analysis, University of Geneva, Faculty of Translation and Interpreting]

Marie Přibylová

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2018.30
zveřejněno: 05. 12. 2018

Abstract

Report

Creative Commons License
Kurz „Metody translatologického výzkumu“ – zpráva Research Methods in Translation and lnterpreting Studies (l): Foundations and Data Analysis Ženevská univerzita, Fakulta překladu a tlumočení is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení