AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2018 No 2 (2018), 165–167

K narozeninám docentky Zuzany Jettmarové

[A Tribute to Zuzana Jettmarová on her 65th Birthday]

Vanda Obdržálková

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2018.24
zveřejněno: 05. 12. 2018

Creative Commons License
K narozeninám docentky Zuzany Jettmarové is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení