AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2018 No 2 (2018), 117–130

Hypotéza unique items v překladu z angličtiny

[The Unique Items Hypothesis in Czech Translated from English]

Adéla Špínová

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2018.20
zveřejněno: 05. 12. 2018

Abstract

This article aims to test the so-called unique items hypothesis on Czech language data. The hypothesis formulated by Sonja Tirkkonen-Condit presumes the underrepresentation of unique items (target-language elements that have no direct counterparts in the source language) in translated texts compared to non-translations in the same language. A monolingual comparable sample corpus consisting of Czech translations and non-translations served as language data, both subcorpora containing approximately 17 million tokens. The tested Czech unique items were chosen from lexical units, word-formation phenomena, syntactic structures and language use phenomena. The frequency of these items was subjected to statistical testing with R software. The results reveal a general tendency of translated Czech language to contain less unique items. However, some of the individual items do not correspond to this tendency.

Klíčová slova: unique items hypothesis; corpus-based translation studies; comparable monolingual corpus; translated Czech

reference (16)

1. Catford, John (1975) A Linguistic Theory of Translation, London: Oxford University Press.

2. Dušková, Libuše (1988) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia.

3. Hoffmann, Sebastian, Evert, Stephan, Smith, Nicholas, Lee, David, Berglund Prytz, Ylva (2008) Corpus Linguistics with BNCweb – a Practical Guide, Frankfurt am Main: Peter Lang.

4. Holmes, James (1972) 'The Name and Nature of Translation Studies', in James Holmes (ed.) Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies, Amsterdam: Rodopi, 67–80.

5. Chesterman, Andrew (2007) 'What is a unique item?', in Yves Gambier, Miriam Shlesinger, Radegundis Stolze (eds.) Doubts and Directions in Translation Studies, Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins, 3–13. CrossRef

6. Chlumská, Lucie (2013) JEROME: jednojazyčný srovnatelný korpus pro výzkum překladové češtiny, Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK: http://www.korpus.cz (last access: 21. 3. 2018).

7. Karlík, Petr, Nekula, Marek, Rusínová, Zdeňka (eds.) (1995) Příruční mluvnice češtiny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

8. Kolehmainen, Leena (2013) 'Die Unikat-Hypothese der Translation', trans-kom 6(1), 92–114.

9. Křen, Michal, Chlumská, Lucie, Jelínek, Tomáš, Kováříková, Dominika, Petkevič, Vladimír, Procházka, Pavel, Skoumalová, Hana, Škrabal, Michal, Truneček, Petr, Vondřička, Pavel, Zasina, Adrian (2015) SYN2015: reprezentativní korpus psané češtiny, Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK: http://www.korpus.cz (last access: 21. 3. 2018).

10. Lehrer, Adrienne (2009) 'Prefixes in English Word Formation', Folia linguistica 29(1–2), 133–148.

11. Levý, Jiří (1963) Umění překladu, Praha: Československý spisovatel.

12. Reiss, Katharina (1971) Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik, München: Max Hueber.

13. Tirkkonen-Condit, Sonja (2002) 'Translationese – a myth or an empirical fact?' Target 14(2), 207–220. CrossRef

14. Tirkkonen-Condit, Sonja (2004) 'Unique items – over- or under- represented in translated language?', in Anna Mauranen, Pekka Kujamäki (eds.) Translation Universals: Do They Exist?, Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins. CrossRef

15. Uher, František (1987) Slovesné předpony, Brno: UJEP.

16. Vasishth, Shravan & Nicenboim, Bruno (2016) 'Statistical Methods for Linguistic Research: Foundational Ideas – Part I.', Language and Linguistics Compass 10(8), 349–369. CrossRef

Creative Commons License
Hypotéza unique items v překladu z angličtiny is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení