AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 59 No 2 (2019), 141–143

Juraj Šebesta, Zakladatel slovenskej fyziky. Život a dielo Dionýza Ilkoviča

Milada Sekyrková

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2020.12
zveřejněno: 20. 04. 2020

Abstract

Book review: Juraj Šebesta, Zakladatel slovenskej fyziky. Život a dielo Dionýza Ilkoviča. Bratislava 2019, 478 s., ISBN 978-80-227-4879-7

Creative Commons License
Juraj Šebesta, Zakladatel slovenskej fyziky. Život a dielo Dionýza Ilkoviča is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení