AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 59 No 2 (2019), 136–141

Martina Bečvářová, Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945

Marie Štemberková

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2020.11
zveřejněno: 20. 04. 2020

Abstract

Book review: Martina Bečvářová, Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945. Nakladatelství Karolinum, Praha 2019, 274 s., ISBN 978-80-246-3991-8, ISBN 978-80-246-4045-7 (pdf)

Creative Commons License
Martina Bečvářová, Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení