ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 10 No 2 (2016)

Editorial
Jan Slavík, Petr Najvar

Princípy genetického konštruktivizmu
Ladislav Kvasz

Dialogické vyučování jako realizace produktivní kultury vyučování a učení v literární výchově: jak iniciovat a udržet změnu
Klára Šeďová, Zuzana Šalamounová

Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie
Martin Rusek, Jan Slavík, Petr Najvar

Analýza problémově orientovaných výukových situací ve výuce přírodovědy
Tereza Češková, Petr Knecht

Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni základního vzdělávání
Alena Hošpesová

Proměny tělovýchovných koncepcí a jejich vliv na realizaci obsahu vzdělávání v tělesné výchově
Vladislav Mužík, Petr Vlček

Proměny pohledu na výuku čtení v české škole prizmatem výzkumů: od nácviku techniky čtení k rozvoji čtenářské gramotnosti
Hana Havlínová

Redakční poznámka k textu M. Ruska, J. Slavíka a P. Najvara. Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie
Dominik Dvořák

Vyjádření autorů
Martin Rusek, Jan Slavík, Petr Najvar

Zpráva ze zahraniční konference European Literacy Conference. Amsterdam, leden 2016
Veronika Laufková, Jolana Ronková

Knecht, P., et al. (Eds.). Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung
Dominik Dvořák

Vzpomínáme na profesora Zdeňka Heluse
Eliška Walterová

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení