ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 10 No 2 (2016), 177–178

Knecht, P., et al. (Eds.). Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung

Dominik Dvořák

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.5
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

Book review: Knecht, P., Matthes, E., Schütze, S., & Aamotsbakken, B. (Eds.). (2014). Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2014, 348 s.

Creative Commons License
Knecht, P., et al. (Eds.). Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení