ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 10 No 2 (2016), 47–69

Dialogické vyučování jako realizace produktivní kultury vyučování a učení v literární výchově: jak iniciovat a udržet změnu

[Dialogic Teaching as a Realisation of Productive Culture of Teaching and Learning in Literary Education: How to Initiate and Sustain a Change]

Klára Šeďová, Zuzana Šalamounová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2017.2
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

In this study, the concept of culture of teaching and learning is applied to data collected in lessons of literary education in lower-secondary classrooms. Within an action research project, teachers were expected to introduce changes to their teaching procedures so as to bring it nearer to dialogic teaching. In previous studies we have shown that the participating teachers managed to change their teaching; this study we focus on how this change happened and under what conditions. Dialogic teaching is seen as one of possible realisations of productive culture of teaching and learning and thus the change that took place is labelled as cultural change. Two case studies are presented which aim to prove that the process of change is not linear but rather that is takes place in phases with varying dynamics. In order for the change to be successful, different elements must be harmonised of the cultural system that is formed by indicators of dialogic teaching, principles of dialogic teaching and teaching methods.

klíčová slova: dialogic teaching; productive culture of teaching and learning; classroom communication; action research

reference (52)

1. Adey, P. (2006). A model for professional development of teachers thinking. Thinking Skills and Creativity, 1(1), 49−56. CrossRef

2. Alexander, R. (2006). Towards dialogic teaching: Rethinking classroom talk. Cambridge: Dialogos.

3. Borko, H., Jacobs, J., Eiteljorg, E., & Pittman, M. E. (2008). Video as a tool for fostering productive discussions in mathematics professional development. Teaching and Teacher Education, 24(2), 417−436. CrossRef

4. Boyd, M. P., & Markarian, W. C. (2011). Dialogic teaching: Talk in service of a dialogic stance. Language and Education, 25(6), 515−534. CrossRef

5. Boyd, M. P., & Markarian, W. C. (2015). Dialogic teaching and dialogic stance: Moving beyond interactional form. Research in Teaching of English, 49(3), 272−296.

6. Butler, D. L., Novak Lauscher, H., Jarvis-Selinger, S., & Beckingham, B. (2004). Collaboration and self-regulation in teachers’ professional development. Teaching and Teacher Education, 20(1), 35−455. CrossRef

7. de Vries, S., Jansen, E., & van de Gift, W. (2013). Profiling teachers continuing professional development and the relation with their beliefs about learning and teaching. Teaching and Teacher Education, 33(1), 78−89. CrossRef

8. Gayle, B. M., Preiss, R. W., & Allen, M. (2006). How effective are teacher-initiated classroom questions in enhancing student learning? In B. M. Gayle, R. W. Preiss, N. Burrell, & M. Allen (Eds.), Classroom communication and instructional processes (s. 279−293). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

9. Gracová, B., & Labischová, D. (2012). Současná teorie a praxe dějepisného vzdělávání na školách. Pedagogická orientace, 22(4), 516−543. CrossRef

10. Hausenblas, O. (2006). Velké myšlenky ve výuce literatury na ZŠ a SŠ. Kritické listy, 24, 40−44.

11. Hloušková, L. (2008). Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech. Brno: FF MU.

12. Hník, O. (2010−2011). Inovativní snahy nejen v didaktice literární výchovy. Český jazyk a literatura, 60(3), 130−134.

13. Hník, O. (2010−2011). Současná podoba výuky literární výchovy podle výpovědí studentů. Český jazyk a literatura, 61(1), 33−39.

14. Hník, O. (2014). Didaktika literatury: výzvy oboru. Praha: Karolinum.

15. Hník, O. (2015). Didaktika literatury: od polemických diskursů po formování samostatného oboru. In I. Stuchlíková, T. Janík, J. Slavík, M. Píšová, Z. Beneš, H. Čtrnáctová, … N. Vondrová, Oborové didaktiky: bilance a perspektivy (s. 41−66). Brno: MU.

16. Hrbáček, J. (2005). Recepce textu, jeho analýza a interpretace. Naše řeč, 88(1), 1−8. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7813

17. Chaloupka, O. (2012−2013). Interaktivita čtenářství. Český jazyk a literatura, 63(2), 57−61.

18. Chinn, C. A., Anderson, R. C., & Waggoner, M. A. (2001). Patterns of discourse in two kinds of literature discussion. Reading Research Quarterly, 36(4), 378−411. CrossRef

19. Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634−663. CrossRef

20. Janík, T., Minaříková, E., et al. (2011). Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. Brno: MU.

21. Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., … Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: MU.

22. Knecht, P., Janík, T., Najvar, P., Najvarová, V., & Vlčková, K. (2010). Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problému ve výuce na základních školách. Orbis scholae, 4(3), 37−62.

23. Korthagen, F., Kessels, J., Kosters, B., Lagerwerf, B., & Wubbels T. (2011). Jak spojit teorii s praxí. Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

24. Kožmín, Z. (1997). Interpretace básní. Brno: MU.

25. Lefstein, A., & Snell, J. (2014). Better than best practice: Developing teaching and learning through dialogue. London: Routledge.

26. Luneberg, M., & Korthagen, F. (2009). Experience, theory and practical wisdom in teaching and teacher education. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 15(2), 225−240. CrossRef

27. Lyle, S. (2008). Dialogic teaching: Discussing theoretical context and reviewing evidence from classroom practice. Language and Education, 22(3), 222−240. CrossRef

28. Molinari, L., & Mameli, C. (2013). Process quality of classroom discourse: Pupil participation and learning opportunities. International Journal of Educational Research, 62(1), 249−258. CrossRef

29. Molinari, L., & Mameli, C. (2015). Triadické interakce ve výukové komunikaci. Studia paedagogica, 20(3), 9−28. CrossRef

30. Myhill, D., & Warren, P. (2005). Scaffolds or straitjackets? Critical moments in classroom discourse. Educational Review, 57(1), 55−69. CrossRef

31. Nystrand, M., Gamoran, A., Kachur, R., & Prendergast, C. (1997). Opening dialogue: Understanding the dynamics of language and learning in the English classroom. New York: Teachers College Press.

32. Nystrand, M., Wu, L. L., Gamoran A., Zeiser, S., & Long, D. (2001). Questions in time: Investigating the structure and dynamics of unfolding classroom discourse. Cela research report number 14005. New York: The National Research Center on English Learning & Achievement.

33. Osborne, J., Simon, S., Christodoulou, A., Howell-Richardson, Ch., & Richardson, K. (2013). Learning to argue: A study of four schools and their attempt to develop the use of argumentation as a common instructional practice and its impact on students. Journal of Research in Science Teaching, 50(3), 315−347. CrossRef

34. Pehmer, A. K., Gröschner, A., & Seidel, T. (2015). Fostering and scaffolding student engagement in productive classroom discourse: Teachers’ practice changes and reflections in light of teachers professional development. Learning, Culture and Social Interaction, 7, 12−27. CrossRef

35. Pimentel, S. D., & McNeill, K. L. (2013). Conducting talk in secondary science classrooms: Investigating instructional moves and teachers’ beliefs. Science Education, 97(3), 367−394. CrossRef

36. Píšová, M., Najvar, P., Janík, T., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V. … Zerzová, J. (2011). Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: MU.

37. Radváková, V. (2012). Interpretace textu na gymnáziu. Disertační práce. Plzeň: ZČU.

38. Reznitskaya, A., & Gregory, M. (2013). Student thought and classroom language: Examinimg the mechanisms of change in dialogic teaching. Educational Psychologist, 48(2), 114−133. CrossRef

39. Sherin, M. G., & Han, S. Y. (2004). Teacher learning in a context of the video club. Teaching and Teacher Education, 20(2), 163−183. CrossRef

40. Sinclair, J. M., & Coulthard, M. (1975). Towards an analysis of discourse: the English used by teachers and pupils. London: Oxford University Press.

41. Slavík, J., & Janík, T. (2012). Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení. Pedagogika, 62(3), 262−287.

42. Snell, J., & Lefstein, A. (2011). Computer-assisted systematic observation of classroom discourse & interaction: Technical report on the systematic discourse analysis component of the towards dialogue study. Working papers in Urban language & literacies. London: King’s College London.

43. Sotter, A. O., Wilkinson, I. A., Murphy, K. P., Rudge, L., Reninger, K., & Edwards, M. (2008). What the discourse tells us: Talk and indicators of high-level comprehension. International Journal of Educational Research, 47(6), 372−391. CrossRef

44. Šebestová, S., Najvar, P., & Janík, T. (2011). Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: samostatně anebo v integraci. Pedagogická orientace, 21(3), 322−357.

45. Šeďová, K., Sedláček, M., & Švaříček, R. (2016). Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education, 57, 14−25. CrossRef

46. Šeďová, K., Švaříček, R., Makovská, Z., & Zounek, J. (2011). Dialogické struktury ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika, 61(1), 13−33.

47. Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2014). On the way to dialogic teaching: Action research as a means to change classroom discourse. Studia paedagogica, 19(4), 9−43. CrossRef

48. Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

49. Šmejkalová, M., & Hník, O. (2011). Nová podoba testování didaktických kompetencí. Český jazyk a literatura, 62(3), 128−135.

50. van den Bergh, L., Ros, A., & Beijaard, D. (2015). Teacher learning in the context of a continuing professional development programme: A case study. Teaching and Teacher Education, 47, 142−150. CrossRef

51. Vala, J. (2011). Poezie v literární výchově. Olomouc: UP.

52. Weinert, F. E. (1997). Lernkultur im Wandel. In E. Beck, T. Guldimann, & M. Zutavern (Eds.), Lernkultur im Wandel. Tagungsband der Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerinen- und Lehrerbildung und der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung (s. 11−29). St. Gallen: UVK.

Creative Commons License
Dialogické vyučování jako realizace produktivní kultury vyučování a učení v literární výchově: jak iniciovat a udržet změnu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení