AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 10 No 1 (2020), 99–117

Die Unauflöslichkeit der Ehe nach Amoris laetitia: Versuch einer theologischen Auseinandersetzung mit Bedenken mancher polnischer Moraltheologen

[Indissolubility of Marriage according to Amoris Laetitia: Theological Discussion of Doubts of Some Polish Moral Theologians]

Konrad Glombik

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.46
zveřejněno: 15. 09. 2020

Abstract

The publication of Amoris laetitia initiated numerous discussions in the circles of theologians who focus on the question of the possibility of sacraments for remarried divorced couples. One of the fundamental theological questions in reference to marriage is the problem of the indissolubility. The apostolic exhortation shows no chapter or any point about the indissolubility of marriage but Amoris laetitia in numerous places talks about the problem of divorce and the stable indissoluble character of marriage. The article presents doubts of Polish moral theologians with regard to the indissolubility of marriage and attempts to explain and to answer them. The problem concerns two kinds of arguments. The first one is the language and ideas used in Amoris laetitia for presenting the indissolubility of marriage. The second line concerns the impaired indissolubility of marriage, which for the Polish moral theologians is the possibility of sacraments for remarried divorced people.

Klíčová slova: Indissolubility of marriage; Theology of marriage; Sacrament of marriage; Amoris laetitia; Polish moral theology

Creative Commons License
Die Unauflöslichkeit der Ehe nach Amoris laetitia: Versuch einer theologischen Auseinandersetzung mit Bedenken mancher polnischer Moraltheologen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení