AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 10 No 1 (2020), 163–186

Na okrajích moderního polského biblického překladu: text Písma v nestandardních jazykových podobách

[Marginal Notes on Modern Polish Biblical Translation: Scripture Text in Non-standard Language Forms]

Josef Bartoň

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.49
zveřejněno: 15. 09. 2020

Abstract

In the Polish environment, several translations (quasi-translations, adaptations) of biblical texts to dialects and a sociolect (slang) have been made in the last twenty years. Specifically, these are biblical texts in the Silesian and Goralian (Podhalanian) dialect, in which the whole New Testament was published as well as one text in the hip-hop sociolect (the Gospel according to John). The article presents the shape of these texts and comments on the circumstances of their origin, existence, and status in Polish society.

Klíčová slova: Modern Polish Bible translation; Silesian dialect; Goralian (Podhalanian) dialect; Polish hip-hop sociolect; Biblical text in a dialect and sociolect

Creative Commons License
Na okrajích moderního polského biblického překladu: text Písma v nestandardních jazykových podobách is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení