AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 10 No 1 (2020), 23–37

Benedictional Ecclesiology: Renewal of the Church from Worship Experiences?

[Benedictional Ecclesiology: Renewal of the Church from Worship Experiences?]

Julia Knop, Benedikt Kranemann

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.42
zveřejněno: 15. 09. 2020

Abstract

The article was written as a conversation between Dogmatics and Liturgical Studies. It asks what kind of self-understanding of the church becomes visible in the blessing ceremonies that have been newly adopted in recent years. In the background, there are considerations that such liturgical celebrations shape the image of the Church in time and society. At the same time, it is discussed how such new liturgical celebrations develop traditional concepts of ecclesiology. The blessing ceremonies discussed below, such as the blessing of couples on Valentine’s Day or the blessing of same-sex couples, are not regulated by the official Church. They are part of a changing liturgical practice from the ecclesial base. This development of the Church on a practical and theoretical level deserves theological reflection. Here God’s message of salvation is proclaimed in new liturgical formats. In these liturgies, Christians approach a changing society with the liturgy. The theological discussion about such celebrations is gaining importance in German theology. It is also reflected in the dioceses which are opening up to the inner-church reform process. In particular, it plays a role in the Synodaler Weg, which has recently begun in Germany, a process of reform within the Church.

Klíčová slova: Ecclesiology; Blessing; Blessing ceremony; New liturgical formats; Liturgical theology

Creative Commons License
Benedictional Ecclesiology: Renewal of the Church from Worship Experiences? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení