AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 10 No 1 (2020), 77–98

Pursuing the Intrinsic Relationship between Liturgy and Ethics: Practical-Theological Promise in Poverty of Spirit

[Pursuing the Intrinsic Relationship between Liturgy and Ethics: Practical-Theological Promise in Poverty of Spirit]

Bruce T. Morrill

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.45
zveřejněno: 15. 09. 2020

Abstract

This article examines whether and how sacramental liturgy and the Christian life-ethic are intrinsically related, a fundamental problematic in theory and practice in the decades since Vatican Council II. The first half of the essay examines the state of the question, starting with a brief articulation of the normative tradition based in scripture and the council’s Constitution on the Sacred Liturgy, followed by a selective review of the theological discussion, centered on Don E. Saliers’s virtue-ethics approach. The second half, building on a thesis of Johann Baptist Metz, argues for poverty of spirit as the key virtue for practically bonding liturgy and ethics.

Klíčová slova: Liturgy; Ethics; Virtues; Poverty; J. B. Metz; Don Saliers

Creative Commons License
Pursuing the Intrinsic Relationship between Liturgy and Ethics: Practical-Theological Promise in Poverty of Spirit is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení