AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 10 No 1 (2020), 192–193

Vojtěch Janšta. Christologické a ekleziologické inspirace v díle Hugo Rahnera

[Vojtěch Janšta. Christologické a ekleziologické inspirace v díle Hugo Rahnera]

Ctirad V. Pospíšil

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.51
zveřejněno: 15. 09. 2020

Abstract

Book review: Vojtěch Janšta, Christologické a ekleziologické inspirace v díle Hugo Rahnera, Olomouc: Vydavatelství UP 2017, 356 stran, ISBN 978-80-244-5242-5

Creative Commons License
Vojtěch Janšta. Christologické a ekleziologické inspirace v díle Hugo Rahnera is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení