AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 10 No 1 (2020), 141–161

Das Archiv von JUDr. Vendelín Laca und sein Zeugnis über den Kampf der Mitglieder der Untergrundkirche um vollwertige Eingliederung in die offizielle Kirchenstruktur nach 1989

[The archive of JUDr. Vendelín Laca and its Coverage of the Struggle of the Members of the Underground Church for an adequate integration into the official church structure after 1989]

Margita Marková, Ondřej Salvet

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.48
zveřejněno: 15. 09. 2020

Abstract

The present article provides a detailed description of the personal archive of one of the secretly ordained priests of the Underground Church (or Clandestine Church as they prefer to say), namely Vendelín Laca (1932–2015) from the Slovak town of Šurany (close to Nitra). The complex issue of how the secret priests were integrated into the official structures after the fall of the Communist regime is tackled here from a special point of view: the focus is on one concrete group of married priests whose letters, articles, and memories are stored in the archive. In the first and second sections, the paper reports growing difficulties which arose as the official bishops in Slovakia refused to recognize the priestly status of those individuals, whose ordination originated from Bishop Felix Davídek. The church authorities forced these priests to undergo an ordination ‘sub conditione’, but nobody was able to bring up any evidence as to why Davídek’s ordinations should be questioned. Moreover, this option was only open to celibate men. The third and fourth sections describe the protracted conflict which led to the disenchantment and frustration of those married priests who were only admitted to a limited form of service in the Greek-catholic Exarchate (in Czechia) or, worse, completely excluded and charged of schism in Slovakia. The sixth and last section as a moving coda tells of the well-meant efforts of four outstanding priests who tried to engage in pastoral activities on their own. Before that, the fifth section brings witness to mutual misunderstandings and animosities within the Underground Church itself. Thus, the quotations and paraphrases of archival texts through their telling of personal stories shed light on the history of the remarkable phenomenon of the Underground Church with its glory and martyrdom without denying its shades.

Klíčová slova: Underground Church; Vendelín Laca; Married priests; ordination ‘sub conditione’

Creative Commons License
Das Archiv von JUDr. Vendelín Laca und sein Zeugnis über den Kampf der Mitglieder der Untergrundkirche um vollwertige Eingliederung in die offizielle Kirchenstruktur nach 1989 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení