AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 10 No 1 (2020), 39–60

Gemeinschaftliche Aspekte der Feier des Sakraments der Versöhnung

[Community aspects of the celebration of the sacrament of reconciliation]

Roman Globokar

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.43
zveřejněno: 15. 09. 2020

Abstract

The sacrament of reconciliation faced a crisis in the past decades. Many Catholics refuse clerical control of their own conscience, experience the sacrament as formal and legal, and cope with the difficulty in thinking about guilt and sin at all. The article argues for the renewal through the emphasis on the communal, liturgical, and celebrative dimensions of the sacrament. Because every sin has effects on the community, the communal dimension must be included also in the process of reconciliation. The Church as a community should show solidarity with her daughters and sons and accompany and support sinners on their way to conversion. The article proposes that, in addition to individual practice of confession, also the communal celebrations of reconciliation are needed. Many sins go beyond the purely individual framework and have a social and ecological character; that is why we need also to celebrate reconciliation as a community. Our rich tradition and the current practice of the Eastern Churches can serve as an inspiration and guide on the way of renewal.

Klíčová slova: Confession; Structures of sin; Ecological sin; Communal reconciliation; General absolution

Creative Commons License
Gemeinschaftliche Aspekte der Feier des Sakraments der Versöhnung is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení