ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 8 No 1 (2014)

Editorial
Dominik Dvořák

Domácí vzdělávání a legislativa. Studie postkomunistických států střední Evropy
Yvona Kostelecká

Rozdíly v matematické a čtenářské gramotnosti chlapců a dívek a raná selekce: trendy v obou zemích po rozdělení Československa
Miroslava Federičová, Daniel Münich

Vybraná zjištění výzkumu stavu a pojetí rozvoje informačně technologických kompetencí na základních školách
Jiří Štípek, Petra Vaňková

Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů v době reformy
Petr Urbánek, Dominik Dvořák, Karel Starý

„Od lokální k cikánské škole“: homogenizace školní třídy a měnící se role učitele
Irena Kašparová, Adéla Souralová

Žádná různost není, všichni jsme tu stejní. Děti migrantů, jejich spolužáci a vyučující na českých základních školách
Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Jana Obrovská

Školní hodnocení z pohledu žáků
Veronika Laufková, Kateřina Novotná

Učiť písať študenta vysokej školy? Potenciál kurzu akademického písania
Zuzana Danišková

Odešla docentka Jaroslava Vašutová
Věra Ježková

Aktuální pohled na francouzské vzdělávání. Zpráva o studijní návštěvě
Zuzana Svobodová

XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu
Monika Součková

Turecko, kurikula, slzný plyn: Evropská konference pedagogického výzkumu 2013 Istanbul, 10.−13. 9. 2013
Dominik Dvořák

Šeďová, K. Humor ve škole
Dominik Dvořák

Carette, E. et al. Diversités culturelles et enseignement du français dans le monde, Le projet CECA
Eliška Glatzová

Bray, M. et al. (Eds.) Private Tutoring Across the Mediterranean: Power Dynamics and Implications for Learning and Equity
Vít Šťastný

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení