IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Časopis Ibero-Americana Pragensia je odborný recenzovaný časopis, původně ročenka, jež od roku 2017 vychází dvakrát ročně. Časopis je zaměřený na dějiny a kulturu Latinské Ameriky, stejně jako na vztahy mezi západním světem a Latinskou Amerikou. Publikuje odborné studie, články, prameny a zprávy o konferencích či recenze jak knižní, tak kulturních událostí. Všechny publikované texty jsou autorské. Odborné články a krátké studie podléhají recenznímu řízení. Důraz je kladen na primární výzkum. Časopis publikuje texty různorodého metodologického i tematického zaměření (historie, literární věda, lingvistika, etnologie, politologie, dějiny umění, translatologie, atd.), stejně jako prameny vztahující se k iberoamerikanistické problematice. Je určen primárně odborné veřejnosti. Texty jsou publikovány ve španělštině, angličtině a portugalštině. Cílem časopisu je prohlubovat povědomí o iberoamerikanistice jako oboru, profilovat jej a sloužit jako oborová komunikační platforma pro polemiky a diskuze, zároveň zvyšovat povědomost o dění v Latinské Americe a mezinárodních vztazích s tímto regionem a přispívat tak k hlubšímu porozumění této oblasti, její historii a kultuře.

Ročenka Ibero-Americana Pragensia byla založena v roce 1967 jako první španělsky vycházející periodikum ve střední a východní Evropě. Ročenka získala postupně značnou prestiž a od počátku 90. let 20. století je pravidelně zmiňována jedním z nejuznávanějších bibliografických časopisů Revista Interamericana de Bibliografía, jejž vydává Organizace amerických států. Od roku 2008 je ročenka registrována Ministerstvem kultury České republiky jako odborný titul. Ročenka vycházela jako recenzovaný titul. V roce 2017 začal časopis vycházet dvakrát ročně a odborné studie prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Ředitelem časopisu je prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., šéfredaktorkou PhDr. Simona Binková, CSc., a výkonnou redaktorkou je Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. Časopis vede výkonný redaktor spolu s redakční radou složenou s tuzemských odborníků z předních českých univerzit, jež slouží jako širší poradní orgán. Na odbornou úroveň časopisu dohlíží dále odborná rada, již tvoří odborníci z předních zahraničních univerzit.

Odborné články jsou publikovány po absolvování recenzního řízení a přijetí redakční radou. Odbornými recenzenty jsou odborníci z tuzemských i zahraničních univerzit. Časopis je otevřen spolupráci a vítá jak odborné články či krátké studie, tak zprávy z konferencí i projektů a recenze. Texty posílejte na email: monika.brenisinova@ff.cuni.cz.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, Vol 48 No 1 (2020)

Prefacio
Ondřej Lee Stolička, Monika Brenišínová

El profesor Josef Opatrný recibe galardón de la Universidad Carolina en su septuagésimo quinto aniversario
Simona Binková

La percepción de la batalla de Praga y revolta bohemia en Madrid
Ondřej Lee Stolička

La Montaña Blanca en la historiografía checa
Martin Kindl

El discurso de la descolonización en la obra de Nicolás Guillén
Yopane Thiao

Las amarguras de un intelectual republicano en Checoslovaquia
Gustavo Monge

Congreso internacional Élites En Transición, Un Estudio Transversal Del Poder Entre Los Siglos XVI-XX
Isabel Enciso Alonso-Muñumer, Marina Perruca Gracia

I Seminario permanente Asociación Española Jóvenes Modernistas Nobilities of the Spanish Monarchy. Perspectives and Methodologies for the Study of Power Groups in the Early Modern Age
Sergio Bravo Sánchez

Pavel Marek, Pernštejnské ženy: Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie
Ondřej Lee Stolička

Anna Mur I Raurell, “La Mancha Roja” y “la Montaña Blanca”. Las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava y Alcántara en Centroeuropa antes y después de 1620 (ss. XVI-XVII)
Héctor Linares González

Jaroslav Hrdlička, Historik a diplomat Vlastimil Kybal
Josef Opatrný

Jaroslav Hrdlička – Jan Blahoslav Lášek (eds.), Paměti Vlastimila Kybala II.
Josef Opatrný

Claudia Varella – Manuel Barcía, Wage-Earning Slaves. Coartación in Nineteenth-Century Cuba
Josef Opatrný

José Antonio Piqueras – Imilcy Balboa (eds.), Esclavitud y legado afrodescendiente en el trópico
Josef Opatrný

Consuelo Naranjo Orovio – Miguel Angel Puig-Samper (eds.), La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe. Slavery and the African cultural legacy in the Caribbean
Josef Opatrný

Manuel Hernández González, Resistencia y adaptación. La pugna del campesinado guajiro isleño del occidente de Cuba contra la sacarocracía (1670-1817)
Josef Opatrný

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063

Ke stažení