IBERO-AMERICANA PRAGENSIA
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Časopis Ibero-Americana Pragensia je odborný recenzovaný časopis, původně ročenka, jež od roku 2017 vychází dvakrát ročně. Časopis je zaměřený na dějiny a kulturu Latinské Ameriky, stejně jako na vztahy mezi západním světem a Latinskou Amerikou. Publikuje odborné studie, články, prameny a zprávy o konferencích či recenze jak knižní, tak kulturních událostí. Všechny publikované texty jsou autorské. Odborné články a krátké studie podléhají recenznímu řízení. Důraz je kladen na primární výzkum. Časopis publikuje texty různorodého metodologického i tematického zaměření (historie, literární věda, lingvistika, etnologie, politologie, dějiny umění, translatologie, atd.), stejně jako prameny vztahující se k iberoamerikanistické problematice. Je určen primárně odborné veřejnosti. Texty jsou publikovány ve španělštině, angličtině a portugalštině. Cílem časopisu je prohlubovat povědomí o iberoamerikanistice jako oboru, profilovat jej a sloužit jako oborová komunikační platforma pro polemiky a diskuze, zároveň zvyšovat povědomost o dění v Latinské Americe a mezinárodních vztazích s tímto regionem a přispívat tak k hlubšímu porozumění této oblasti, její historii a kultuře.

Ročenka Ibero-Americana Pragensia byla založena v roce 1967 jako první španělsky vycházející periodikum ve střední a východní Evropě. Ročenka získala postupně značnou prestiž a od počátku 90. let 20. století je pravidelně zmiňována jedním z nejuznávanějších bibliografických časopisů Revista Interamericana de Bibliografía, jejž vydává Organizace amerických států. Od roku 2008 je ročenka registrována Ministerstvem kultury České republiky jako odborný titul. Ročenka vycházela jako recenzovaný titul. V roce 2017 začal časopis vycházet dvakrát ročně a odborné studie prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Ředitelem časopisu je prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., šéfredaktorkou PhDr. Simona Binková, CSc., a výkonnou redaktorkou je Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. Časopis vede výkonný redaktor spolu s redakční radou složenou s tuzemských odborníků z předních českých univerzit, jež slouží jako širší poradní orgán. Na odbornou úroveň časopisu dohlíží dále odborná rada, již tvoří odborníci z předních zahraničních univerzit.

Odborné články jsou publikovány po absolvování recenzního řízení a přijetí redakční radou. Odbornými recenzenty jsou odborníci z tuzemských i zahraničních univerzit. Časopis je otevřen spolupráci a vítá jak odborné články či krátké studie, tak zprávy z konferencí i projektů a recenze. Texty posílejte na email: monika.brenisinova@ff.cuni.cz.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, Vol 48 No 1 (2020), 75–96

Las amarguras de un intelectual republicano en Checoslovaquia

[The bitterness of a republican intellectual in Czechoslovakia]

Gustavo Monge

DOI: https://doi.org/10.14712/24647063.2021.6
zveřejněno: 03. 01. 2022

Abstract

The historian, journalist and professor from La Coruña Francisco Fariña, of whom we now celebrate the 130th anniversary of his birth, came to Czechoslovakia in 1933. He collaborated with the Spanish and Ibero-American Institute and the Schools of Languages of Charles University in Prague and Masaryk University Masaryk in Brno. His students played a key role in Spanish and Ibero-American studies becoming a university degree. The political situation in Spain and professional jealousy clouded his stay in the Central European country and forced him to exile in Germany, where he died in 1955.

Klíčová slova: Francisco Fariña; Spanish; Iberoamerican studies; Czechoslovakia

reference (11)

1. ČERNÝ, Václav, Paměti III (1945-1972) [Memorias III], Brno: Atlantis, 1992.

2. MILLÁN-PUELLES, Antonio, El ideal universitario [on-line], Madrid 1999. Arbil.org [consultado 6 de mayo de 2021]. Accesible de: http://www.arbil.org/97idea.htm.

3. MIŠTINOVÁ, Anna, "Enseñanza del español en el sistema educativo checo: aspectos metodológicos y factores extra-lingüísticos", in: José María Izquierdo, Olga Juan Lázaro, Juan Pedro De Basterrechea, Montserrat Alonso, Rocío Prieto, Ana Mochón, Hyosang Lim y Werner Altmann, Actas del I Congreso internacional de FIAPE: "El español, lengua del futuro", Toledo: FIAPE y Biblioteca Virtual redELE, 2005, pp. 1-9.

4. NÁLEVKA, Vladimír, Cien años de interés checo por España, (Conferencia pronunciada con ocasión de la inauguración del Instituto Cervantes de Praga, el 7 de septiembre de 2005), Praga 2005.

5. OPATRNÝ, Josef, España y los países checos: simposio sobre sus lazos históricos, (Simposio del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina, 19 y 20 de octubre), Praga 2007.

6. POLIŠENKÝ, Josef, Historik v měnícím se světě [Un historiador en un mundo cambiante]. Praha: Univerzitní nakladatelství UK, 2001.

7. PROKOPOVÁ, Libuše, Španělsko-český a česko-španělský kapesní slovník [Diccionario de bolsillo Español-Checo y Checo-Español], Praha: 3. vydání, Státní pedagogické Nakladatelství, 1964.

8. PUŠOVÁ, Jitka, Vzpomínání 20 let s Latinskou Amerikou [Recuerdos de veinte años con América Latina], Praha: Press & Print, 1997.

9. RUIZ, Alberto, 70 aniversario de la presentación de cartas credenciales por Luis Jiménez de Asúa, Praga: Instituto Cervantes, 2007.

10. ŠTEMBERKOVÁ, Marie, "Oblíbený učitel studenta a doktoranda Josefa Polišenského" [El admirado profesor del estudiante y doctorando Josef Polišenský], in: Ivo Barteček - Zdeněk Šamberger (eds.), Ad honorem Josef Polišenský 1915-2001, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007.

11. URBAN, Vít, Fundador de la Hispanística moderna de Praga. [on-line], Radio Prague International, 20 de octubre de 2001, [consultado el 9 de octubre de 2009]. Accesible de: http://www.radio.cz/es/articulo/786.

Creative Commons License
Las amarguras de un intelectual republicano en Checoslovaquia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063

Ke stažení