IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Šéfredaktorka

Simona Binková (Univerzita Karlova, simona.binkova@ff.cuni.cz)

Výkonná redaktorka

Monika Brenišínová (Univerzita Karlova, monikabrenisinova@seznam.cz)

Redakční rada

Ivo Barteček (Univerzita Palackého v Olomouci)

Simona Binková (Univerzita Karlova)

Marie Havlíková (Masarykova univerzita v Brně)

Vlasta Hlavičková (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Anna Housková (Univerzita Karlova)

Jiří Chalupa (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Bohumír Jánský (Univerzita Karlova)

Pavel Marek (Univerzita Pardubice)

Anna Mištinová (Univerzita Karlova)

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063