IBERO-AMERICANA PRAGENSIA
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Časopis Ibero-Americana Pragensia je odborný recenzovaný časopis, původně ročenka, jež od roku 2017 vychází dvakrát ročně. Časopis je zaměřený na dějiny a kulturu Latinské Ameriky, stejně jako na vztahy mezi západním světem a Latinskou Amerikou. Publikuje odborné studie, články, prameny a zprávy o konferencích či recenze jak knižní, tak kulturních událostí. Všechny publikované texty jsou autorské. Odborné články a krátké studie podléhají recenznímu řízení. Důraz je kladen na primární výzkum. Časopis publikuje texty různorodého metodologického i tematického zaměření (historie, literární věda, lingvistika, etnologie, politologie, dějiny umění, translatologie, atd.), stejně jako prameny vztahující se k iberoamerikanistické problematice. Je určen primárně odborné veřejnosti. Texty jsou publikovány ve španělštině, angličtině a portugalštině. Cílem časopisu je prohlubovat povědomí o iberoamerikanistice jako oboru, profilovat jej a sloužit jako oborová komunikační platforma pro polemiky a diskuze, zároveň zvyšovat povědomost o dění v Latinské Americe a mezinárodních vztazích s tímto regionem a přispívat tak k hlubšímu porozumění této oblasti, její historii a kultuře.

Ročenka Ibero-Americana Pragensia byla založena v roce 1967 jako první španělsky vycházející periodikum ve střední a východní Evropě. Ročenka získala postupně značnou prestiž a od počátku 90. let 20. století je pravidelně zmiňována jedním z nejuznávanějších bibliografických časopisů Revista Interamericana de Bibliografía, jejž vydává Organizace amerických států. Od roku 2008 je ročenka registrována Ministerstvem kultury České republiky jako odborný titul. Ročenka vycházela jako recenzovaný titul. V roce 2017 začal časopis vycházet dvakrát ročně a odborné studie prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Ředitelem časopisu je prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., šéfredaktorkou PhDr. Simona Binková, CSc., a výkonnou redaktorkou je Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. Časopis vede výkonný redaktor spolu s redakční radou složenou s tuzemských odborníků z předních českých univerzit, jež slouží jako širší poradní orgán. Na odbornou úroveň časopisu dohlíží dále odborná rada, již tvoří odborníci z předních zahraničních univerzit.

Odborné články jsou publikovány po absolvování recenzního řízení a přijetí redakční radou. Odbornými recenzenty jsou odborníci z tuzemských i zahraničních univerzit. Časopis je otevřen spolupráci a vítá jak odborné články či krátké studie, tak zprávy z konferencí i projektů a recenze. Texty posílejte na email: monika.brenisinova@ff.cuni.cz.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, Vol 48 No 1 (2020), 63–74

El discurso de la descolonización en la obra de Nicolás Guillén

[The discourse of decolonization in the work of Nicolás Guillén]

Yopane Thiao

DOI: https://doi.org/10.14712/24647063.2021.5
zveřejněno: 03. 01. 2022

Abstract

Guillén, both in poetry and in journalistic prose. Colonialism therefore presents itself as a common enemy, in stark contradiction to the freedom sustained and sung with the best encouragement by Cuba’s national poet. From this perspective, we will analyze not only the victimization that Black people were subjected to because of slavery, but also their rebellions and their participation in shaping the Cuban national profile.

klíčová slova: Guillén; colonialism; decolonization; identity; slavery; freedom

reference (13)

1. AUGIER, Ángel, Nicolás Guillén. Notas para un estudio bibliográfici-crítico, Santa Clara: Universidad de Las Villas, 1962.

2. FERNANDEZ RETAMAR, Roberto, "Nicolás Guillén: hispanidad, vanguardia y compromiso social", in: Matías Barchino Pérez - María Rubio Martín (eds.), Hispanidad, vanguardia y compromiso social, Cuenca: Editorial de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2004.

3. AUGIER, Ángel, Vida y obra de Nicolás Guillén, La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 2002.

4. GUILLÉN, Nicolás, Prosa de prisa, La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1975, tomo 1.

5. GUILLÉN, Nicolás, Cuba en el ala de nuestro tiempo, La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1995.

6. GUILLÉN, Nicolás, Obra poética, La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2002, tomo I y II.

7. GUILLÉN, Nicolás, Pisto manchego, La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2013.

8. MILLARES, Selena, "La vanguardia como nostalgia: los últimos poemarios de Nicolás Guillén", Revista Unión 51, La Habana 2003.

9. MOREJON, Nancy, Internet Archive [consultado 20 de julio de 2019]. Accesible de: http://www.cervantesvirtual.com/portales/nicolas_guillen_obra_introduccion/, La Habana, julio de 1972.

10. PÉREZ, Matías Barchino - RUBIO MARTÍN, María (eds.), Hispanidad, vanguardia y compromiso social, Cuenca: Editorial de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2004.

11. RUFFINELLI, Jorge, Poesía y descolonización. Viaje por la poesía de Nicolás Guillén, Ciudad de México: Oasis, 1985.

12. TOUS, Adriana, La poesía de Nicolás Guillén, Madrid: Editorial, 1971.

13. VILLAR, Arturo del, "Nicolás Guillén, propagandista de la República española", Internet Archive [consultado 20 de julio de 2019]. Accesible de: https://www.ciere.org/CUADERNOS/Art%2050/nicolás%20guillén.htm, p. 17.

Creative Commons License
El discurso de la descolonización en la obra de Nicolás Guillén is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063

Ke stažení