IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Rukopisy zasílejte na e-mailovou adresu monikabrenisinova@seznam.cz (Monika Brenišínová).

Formální úprava rukopisu se řídí obecnými pokyny pro autory nakladatelství Karolinum.

Recenzní řízení

1) Výkonný redaktor posuzuje, zda zaslané rukopisy odpovídají zaměření časopisu a zda splňují formální náležitosti, které časopisy vyžaduje.

2) Vyhovující články jsou následně poslány k posouzení dvěma nezávislým externím recenzentům (double blind peer review).

Otevřený přístup

Autoři již svým nabídnutím textu dávají souhlas se zveřejněním svého článku v časopise a berou na vědomí, že AUC Philologica je časopis s otevřeným přístupem. Otevřený přístup časopisu znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Oznámení o copyrightu

Časopis AUC Philologica používá u recenzovaných článků i ostatních textů, které publikuje, licenci Creative Commons Attribution 4.0. Spolu s odevzdáním příspěvku do redakce časopisu autoři souhlasí s použitím licence CC BY 4.0 u své práce. Copyright vydavatel ponechává autorům.

Publikační poplatky

Autoři neplatí žádné poplatky ani za recenzní řízení, ani za publikování svých prací.

Dlouhodobá archivace

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063

Ke stažení