IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Časopis Ibero-Americana Pragensia je odborný recenzovaný časopis, původně ročenka, jež od roku 2017 vychází dvakrát ročně. Časopis je zaměřený na dějiny a kulturu Latinské Ameriky, stejně jako na vztahy mezi západním světem a Latinskou Amerikou. Publikuje odborné studie, články, prameny a zprávy o konferencích či recenze jak knižní, tak kulturních událostí. Všechny publikované texty jsou autorské. Odborné články a krátké studie podléhají recenznímu řízení. Důraz je kladen na primární výzkum. Časopis publikuje texty různorodého metodologického i tematického zaměření (historie, literární věda, lingvistika, etnologie, politologie, dějiny umění, translatologie, atd.), stejně jako prameny vztahující se k iberoamerikanistické problematice. Je určen primárně odborné veřejnosti. Texty jsou publikovány ve španělštině, angličtině a portugalštině. Cílem časopisu je prohlubovat povědomí o iberoamerikanistice jako oboru, profilovat jej a sloužit jako oborová komunikační platforma pro polemiky a diskuze, zároveň zvyšovat povědomost o dění v Latinské Americe a mezinárodních vztazích s tímto regionem a přispívat tak k hlubšímu porozumění této oblasti, její historii a kultuře.

Ročenka Ibero-Americana Pragensia byla založena v roce 1967 jako první španělsky vycházející periodikum ve střední a východní Evropě. Ročenka získala postupně značnou prestiž a od počátku 90. let 20. století je pravidelně zmiňována jedním z nejuznávanějších bibliografických časopisů Revista Interamericana de Bibliografía, jejž vydává Organizace amerických států. Od roku 2008 je ročenka registrována Ministerstvem kultury České republiky jako odborný titul. Ročenka vycházela jako recenzovaný titul. V roce 2017 začal časopis vycházet dvakrát ročně a odborné studie prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Ředitelem časopisu je prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., šéfredaktorkou PhDr. Simona Binková, CSc., a výkonnou redaktorkou je Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. Časopis vede výkonný redaktor spolu s redakční radou složenou s tuzemských odborníků z předních českých univerzit, jež slouží jako širší poradní orgán. Na odbornou úroveň časopisu dohlíží dále odborná rada, již tvoří odborníci z předních zahraničních univerzit.

Odborné články jsou publikovány po absolvování recenzního řízení a přijetí redakční radou. Odbornými recenzenty jsou odborníci z tuzemských i zahraničních univerzit. Časopis je otevřen spolupráci a vítá jak odborné články či krátké studie, tak zprávy z konferencí i projektů a recenze. Texty posílejte na email: monika.brenisinova@ff.cuni.cz.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, Vol 47 No 2 (2019)

Prefacio
Monika Brenišínová

Bibliotecas populares en canarias: la Biblioteca de El obrero
Manuel de Paz Sanchez, Valeria Aguiar Bobet, Ángel Dámaso Luis León

“El emperador le tiene por más españolado de lo que querría”. Adam von Dietrichstein y la influencia española en la corte del emperador Maximiliano II
Stanislav Luska

Traducción y recepción de textos clásicos. Sobre reflexiones en torno al arte y los artistas
Pilar Martino Alba

La Semana Iberoamericana: cien años de amistad, (Praga, 19 al 27 de abril de 2018)
Simona Binková

Informe del simposio “Cien años de las relaciones diplomáticas checo-españolas”, (Praga, 18 de octubre de 2019)
Anna Libánská, Anna Novotná

Congreso internacional “La utopía yel Nuevo Mundo”, (Praga 5 al 6 de noviembre de 2019)
Anna Libánská

International Workshop “Caribbean: Region of Global Importance: Communist Europe and the Caribbean during the Cold War. Diplomacy, Espionage, Migrations and Other Forms of Mutual Engagement”, (Prague, 25 September 2019)
Lukáš Perutka

Liana Hotařová (ed.). Pasión por el hispanismo III
Martina Kutková

Antonio Bueno García (ed.), Del signo al símbolo: La utilización de signos no verbales en la comunicación
Lorena Hurtado Mallilos

José Antonio Piqueras e Imilcy Balboa Navarro (eds.), Gente de color entre esclavos. Calidades raciales, esclavitud y ciudadanía en el Gran Caribe
Josef Opatrný

Jaroslav Kříž, První Čech na pěti kontinentech. Cesty Čeňka Paclta (1813-1887)
Josef Opatrný

Zuzana Kostićová, Náboženství Mayů
Monika Brenišínová

Síntesis de actividades del Departamento de español del Instituto de traductología, 2018
Zuzana Balounová, Martina Kutková

Actividades de la sección hispanista del Instituto de estudios románicos, 2018
Dora Poláková

Actividades del Centro de estudios ibero-americanos de la universidad Carolina, 2018
Simona Binková, Monika Brenišínová, Anna Libánská

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063

Ke stažení