IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Předplatné

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Vydavatelství
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

E-mail: books@ff.cuni.cz

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063